SOCIJETALNE OPCIJE

SOCIJETALNE OPCIJE

Prilagodba kroz integralno planiranje korištenja zemljišta

Opis Integralno planiranje korištenja zemljišta podrazumijeva raspoređivanje zemljišta za različite namjene, pri čemu se vodi računa o ravnoteži gospodarskih, društvenih i okolišnih vrijednosti na nacionalnoj ili podnacionalnoj razini. Riječ je o procesu pružanja podrške

SOCIJETALNE OPCIJE

Akcijski planovi zaštite zdravlja u kontekstu klimatskih promjena

OPIS Dokazi jasno upućuju na to da klimatske promjene, osobito ekstremni vremenski događaji, utječu na ljudsko zdravlje. Visoke temperature mogu dovesti do povećanog mortaliteta i morbiditeta, pri čemu toplinski valovi predstavljaju glavni razlog za

SOCIJETALNE OPCIJE

Sustavi ranog upozoravanja

OPIS Sustavi ranog upozoravanja (SRU) najčešće su ključni elementi prilagodbe na klimatske promjene i smanjenja rizika od katastrofa, a cilj im je izbjeći ili umanjiti štetu uzrokovanu opasnostima za okoliš. Kako bi bili učinkoviti,

SOCIJETALNE OPCIJE

Zonacija i smještaj akvakulture u prostor na temelju rizika

OPIS Akvakultura je ključni sektor za plavu ekonomiju u Jadransko-jonskoj regiji, sa značajnim potencijalom daljnjeg razvoja. U Strategiji Europske unije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) akvakultura se smatra jednom od najperspektivnijih aktivnosti svih obalnih zemalja

SOCIJETALNE OPCIJE

Sustavi modeliranja, praćenja i prognoziranja

OPIS Suočavanje s klimatskom varijabilnošću i promjenama zahtijeva dostupnost pravovremenih i pouzdanih podataka o klimi, kao i ažurnih podataka o pojavi i ozbiljnosti ekstremnih događaja, mogućim utjecajima i njihovu trajanju. Sustavno praćenje, daljinska detekcija,

SIVE OPCIJE
SOCIJETALNE OPCIJE

Ušteda i recikliranje vode

OPIS Dulja sušna razdoblja u Europi i trend smanjenja prosječnih količina oborina, posebno ljeti i u južnoj Europi, uključujući Mediteran i jadransku i jonsku regiju (EEA, 2017 indicator assessment of precipitation / EEA, Procjena