SOCIJETALNE OPCIJE

SOCIJETALNE OPCIJE

Organizirano povlačenje

Opis Podizanje razine mora danas je naša stvarnost. S porastom razine mora niža obalna područja u opasnosti su od plavljenja, obalne oluje događaju se češće, a erozija obale i prodiranje morske vode postaju sve

SOCIJETALNE OPCIJE

Kako građevinske propise učiniti otpornima na klimatske promjene

Opis Građevinski sektor suočava se s brojnim utjecajima klimatskih promjena, uključujući porast temperature, veću učestalost i razmjere ekstremnih vremenskih događaja i porast razine mora. Porast temperature i produljena razdoblja toplinskih valova mogu ojačati učinak

SOCIJETALNE OPCIJE
ZELENE OPCIJE

Obalni odmak

Opis Obalni odmak zaštitno je područje u kojem su neke ili sve vrste gradnje zabranjene ili značajno ograničene. Obalni odmak najčešće se definira specifičnom udaljenošću od obalne crte, pri čemu obalnu crtu često predstavlja

SOCIJETALNE OPCIJE

Prilagodba putem integriranog upravljanja požarima

Opis Projekcije klimatskih promjena (EEA-Indicator Assessment on Forest Fire, 2019) (EEA-Procjena pokazatelja šumskih požara, 2019) ukazuju na značajno zatopljenje i povećanje broja slučajeva toplinskih valova i sušnih razdoblja u većem dijelu mediteranskog područja, ali

SIVE OPCIJE
SOCIJETALNE OPCIJE

Prilagodba prometne infrastrukture i prometnih usluga

Opis Klimatske promjene značajno utječu i na prometni sektor, a među njima su promjene temperature, sve veći broj ekstremnih vremenskih događaja i porast razine mora. Porast temperature i sve dulja razdoblja velikih vrućina mogu

SOCIJETALNE OPCIJE

Klimatska pismenost za sve

Opis Klimatske promjene primiču se točki s koje nema povratka i stoga se smatraju najvećom krizom s kojom se čovječanstvo danas susreće. To nam poručuju institucije poput UN-a, Svjetske meteorološke organizacije (WMO), znanstvenici u

SOCIJETALNE OPCIJE

Jačanje „governancea“ za klimatsku akciju

Opis „Governance“ (engl. koncept bez odgovarajućeg prijevoda u hrvatskom jeziku) čine odnosi među institucijama, procesi i običaji koji određuju kako se moć realizira, načini donošenja odluka o temama od javnog, ali i privatnog interesa

SOCIJETALNE OPCIJE

Smanjenje potrošnje zemljišta i otvaranje tla u urbanim područjima

Opis Zemljišta prethodno namijenjena poljoprivredi ili prirodna područja urbanizacijom se prenamjenjuju i pretvaraju u umjetne, zatvorene, vodonepropusne površine. Zatvoreno tlo, kao posljedica sve veće urbanizacije, dovodi do gubitka osnovnih površina za infiltraciju kišnice. Klimatske