Opcije prilagodbe

Socijetalne opcije
Zelene opcije

Obalni odmak

Opis Obalni odmak zaštitno je područje u kojem su neke ili sve vrste gradnje zabranjene ili značajno ograničene. Obalni odmak najčešće se definira specifičnom udaljenošću od obalne crte, pri čemu obalnu crtu često predstavlja

Sive opcije

Podizanje i proširenje obale

Opis Stoljećima su obalne zajednice koristile stijene i zemlju kako bi proširile i podigle obalno zemljište i osigurale dodatni prostor za život, ali i za obranu od morskih oluja i poplava. U novije vrijeme,

Sive opcije

Dohranjivanje plaže

Opis Dohranjivanje plaže umjetno je postavljanje pijeska/šljunka na erodiranu obalu kako bi se materijal zadržao na obali, ublažile posljedice erozije, a područje zaštitilo od olujnih udara. Osim borbe protiv erozije i poplava, cilj dohranjivanja

Socijetalne opcije

Prilagodba kroz planove i programe upravljanja obalnim područjima

Opis Klimatske promjene imat će značajne posljedice u sredozemnom obalnom području. U posljednje vrijeme, obalna područja izložena su sve češćim poplavama uzrokovanim ekstremnim vremenskim prilikama, često popraćenim jakim kišama i olujama. Predviđeni porast razine

Sive opcije

Obalni zidovi i zidići

Opis Obalni zidovi su konstrukcije od čvrstog materijala (npr. kamena, betona, zidanog ispuna ili brušenih pilota), izgrađene s ciljem zaštite kopnenog područja od djelovanja valova i sprečavanja obalne erozije. Obalni zidovi također služe za

Socijetalne opcije

Organizirano povlačenje

Opis Podizanje razine mora danas je naša stvarnost. S porastom razine mora niža obalna područja u opasnosti su od plavljenja, obalne oluje događaju se češće, a erozija obale i prodiranje morske vode postaju sve

Sive opcije

Pera, valobrani, umjetni grebeni i lukobrani

Opis Pero (eng. groyne) je konstrukcija za zaštitu obale izgrađena okomito na obalnu liniju kako bi se smanjio pronos plažnog materijala tj. kako bi se zadržao sediment (I, Γ, Y, ৲ su konfiguracije koje

Socijetalne opcije

Jačanje „governancea“ za klimatsku akciju

Opis „Governance“ (engl. koncept bez odgovarajućeg prijevoda u hrvatskom jeziku) čine odnosi među institucijama, procesi i običaji koji određuju kako se moć realizira, načini donošenja odluka o temama od javnog, ali i privatnog interesa

Socijetalne opcije

Klimatska pismenost za sve

Opis Klimatske promjene primiču se točki s koje nema povratka i stoga se smatraju najvećom krizom s kojom se čovječanstvo danas susreće. To nam poručuju institucije poput UN-a, Svjetske meteorološke organizacije (WMO), znanstvenici u