Opcije prilagodbe

ZELENE OPCIJE

Adaptivno upravljanje prirodnim staništima

Opis U pogledu stvaranja i održavanja staništa, na globalnoj je razini u posljednjih 50 godina prisutan opadajući trend, ovisno o stupnju prikladnosti staništa i netaknutosti bioraznolikosti (IPBES, 2019). Fragmentacija i gubitak staništa, pogoršani okolišnim

ZELENE OPCIJE

Zaštita i obnova livada morske cvjetnice posidonije

Opis U slučaju erozije plaže/obale, važnu „obrambenu ulogu“ imaju morske cvjetnice. Morske cvjetnice zadržavaju sedimente, stabiliziraju morsko dno i na taj način sprečava eroziju obale. Zadržavanjem sedimenta u morskim cvjetnicama dno postaje pliće, a

Platforme za razmjenu znanja i učenje

Opis Sudjelovanje u razmjeni znanja i učenju sada se smatra ključnim u rješavanju klimatskih promjena na lokalnoj i globalnoj razini. Prilagodba klimatskim promjenama ima za cilj upravljanje klimatskim rizikom do prihvatljive razine, iskorištavanjem svih

SOCIJETALNE OPCIJE

Kako građevinske propise učiniti otpornima na klimatske promjene

Opis Građevinski sektor suočava se s brojnim utjecajima klimatskih promjena, uključujući porast temperature, veću učestalost i razmjere ekstremnih vremenskih događaja i porast razine mora. Porast temperature i produljena razdoblja toplinskih valova mogu ojačati učinak

SOCIJETALNE OPCIJE
ZELENE OPCIJE

Obalni odmak

Opis Obalni odmak zaštitno je područje u kojem su neke ili sve vrste gradnje zabranjene ili značajno ograničene. Obalni odmak najčešće se definira specifičnom udaljenošću od obalne crte, pri čemu obalnu crtu često predstavlja

SOCIJETALNE OPCIJE

Prilagodba putem integriranog upravljanja požarima

Opis Projekcije klimatskih promjena (EEA-Indicator Assessment on Forest Fire, 2019) (EEA-Procjena pokazatelja šumskih požara, 2019) ukazuju na značajno zatopljenje i povećanje broja slučajeva toplinskih valova i sušnih razdoblja u većem dijelu mediteranskog područja, ali