Opcije prilagodbe

SOCIJETALNE OPCIJE

Zonacija i smještaj akvakulture u prostor na temelju rizika

OPIS Akvakultura je ključni sektor za plavu ekonomiju u Jadransko-jonskoj regiji, sa značajnim potencijalom daljnjeg razvoja. U Strategiji Europske unije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) akvakultura se smatra jednom od najperspektivnijih aktivnosti svih obalnih zemalja

ZELENE OPCIJE

Korištenje prilagođenih poljoprivrednih kultura

OPIS Poljoprivreda mediteranske i jadranske regije suočava se s opasnostima koje donose klimatske promjene, posebno u smislu povećane učestalosti suša i vrućina. Razorne kiše, snažne oluje s tučom i razorni vjetrovi dodatni su čimbenici

SOCIJETALNE OPCIJE

Sustavi modeliranja, praćenja i prognoziranja

OPIS Suočavanje s klimatskom varijabilnošću i promjenama zahtijeva dostupnost pravovremenih i pouzdanih podataka o klimi, kao i ažurnih podataka o pojavi i ozbiljnosti ekstremnih događaja, mogućim utjecajima i njihovu trajanju. Sustavno praćenje, daljinska detekcija,

SIVE OPCIJE
SOCIJETALNE OPCIJE

Ušteda i recikliranje vode

OPIS Dulja sušna razdoblja u Europi i trend smanjenja prosječnih količina oborina, posebno ljeti i u južnoj Europi, uključujući Mediteran i jadransku i jonsku regiju (EEA, 2017 indicator assessment of precipitation / EEA, Procjena