Video

Adriadapt promotional video – Selezione dei redattori

Adrian, il sindaco della piccola città adriatica, si accorge degli eventi naturali e delle loro conseguenze. Cosa può fare per ridurre i danni e adattarsi al cambiamento climatico?

Adriadapt Summary

The Project supports building of local and regional resilience by developing the knowledge base required to identify suitable climate adaptation and planning options. Have a look at climate challenges within the Adriatic basin and Adriadapt partners.

EDUCATIONAL VIDEOS:

Globalne promjene, lokalne posljedice >> Urednici preporučuju

Efekt staklenika te porast emisija i koncentracija CO2 u atmosferi su uzroci globalnog zatopljenja. Koliki porast temperature za Jadran prognoziraju klimatski modeli? Kakva je prognoza za količinu oborina ljeti?  Kako se prilagoditi na klimatske promjene?

Klimatske promjene i podizanje morske razine >> Urednici preporučuju

Kako istražujemo podizanje morske razine te zašto do njega dolazi? Koliko je drukčija situacija podizanja morske razine u Sredozemlju i u Jadranu od one globalne morske razine svjetskih oceana? Kako dolazi do poplava morem na Jadranu te kako se protiv njih boriti?

The occurence of pests and possibility of the response and adaptation – Milan Pernek >> Editors’ Picks

What is expected in the Mediterranean forests due to climate change? How is the relationship between the tree as a host and the phytophagous insect as a pest affected?

Bark beetles and climate change – Milan Pernek >>Editors’ Picks

How do changes in temperature and precipitation affect the development of forest pests that prevent a weakened tree from recovering, and how do we fight them? Citizen science is crucial for early detection!

Šumski štetnici u uvjetima klimatskih promjena te mogućnosti promjene – Milan Pernek >> Urednici preporučuju

Kako promjene temperature i oborine utječu na razvoj šumskih štetnika koji onemogućuju oslabljenom stablu oporavak te kako se borimo protiv njih?

Potkornjaci i klimatske promjene – Milan Pernek >> Urednici preporučuju

Svjedoci smo promjenama odnosa šumskih štetnika i šume zbog klimatskih promjena te većoj šteti na velikim površinama. Kako ublažiti katastrofalne posljedice za naše šume?

Šumski požari – rastuća opasnost u svjetlu klimatskih promjena – Nikola Tramontana >> Urednici preporučuju

Klimatske promjene iz perspektive vatrogasca. U čijoj je nadležnosti provedba protupožarne strategije? Za razumijevanje problema važno je znanje, s novim znanjem mijenja se naša perspektiva, a time dolazimo i do boljeg razumijevanja problema.

Korištenje zapuštenih površina u službi prilagodbe na klimatske promjene – Igor Belamarić >> Urednici preporučuju

Zadnjih godina je promijenjena paradigma o korovima, uz podjelu na stranu invazivnu i autohtonu spontanu floru, a razvija se gradska ekologija te pitanje biološke raznolikosti u gradovima. Kako postupati u institucijama, kroz buduće planove te kroz sustav gradskog GIS-a?

Principles of nature-based urban adaptation – courtesy of SOS4LIFE project

The particular focus on urban areas’ high temperatures and intense precipitation, example of Emilia Romagna.

FINAL CONFERENCE ŠIBENIK-KNIN COUNTY PILOT

(15th June 2021)

Adriadapt finalna radionica pilot područja Šibensko-kninske županije – uvod

Uvodni pregled o suradnji Šibensko-kninske županije s PAP/RAC-om na izradi obalnog plana, uz uključivanje elemenata o prilagodbi na klimatske promjene.

Od obalnog do prostornog plana mora i prilagodba na klimatske promjene (2013-2027) – Sanja Slavica Matešić

Od obalnog plana s fokusom na klimatske promjene preko Adriadapt projekta prema prostornom planu mora i prilagodbi na klimatske promjene.

Platforma znanja i indikatori održivosti za Obalni plan Škž – Daria Povh Škugor & Ivan Sekovski >> Urednici preporučuju

Platforma znanja za svakoga, napose za jedinice lokalne samouprave i razvojne agencije, mogućnosti financiranja i akcijski plan. Kako iščitati ameba dijagrame koji ukazuju na razinu održivosti teritorija obuhvaćenog obalnim planom.

Analiza potrošnje obalnog prostora Šibensko-kninske županije – Gojko Berlengi & Damir Lučev >> Urednici preporučuju

Što se događa kada prostor postane pogonsko gorivo razvojnog modela koji se temelji na monokulturi turizma? Kako obuzdati razvojno zaostajanje te zaštititi lokalne prostorne, ekološke i kulturne vrijednosti?

Prilagodba obalnog područja Šibensko-kninske županije – Jure Margeta, Maja Krželj, Frane Gilić, Martina Baučić  >> Urednici preporučuju

Put prema prilagodbi obalnog područja koji za cilj ima plan jačanja otpornosti na klimatske promjene. Koliki je postotak klime u sadašnjim problemima, a što nas čeka u budućnosti? Zašto realizacija jačanja otpornosti mora biti etapna? Kakav je utjecaj infrastrukture na kakvoću obalnog mora?

Analiza ranjivosti obalne infrastrukture na klimatske promjene – Igor Ružić & Nino Krvavica >> Urednici preporučuju

Izvođenje podataka za analizu ranjivosti, numeričke simulacije te procjena utjecaja klimatskih promjena na biološko stanje akvatorija Šibenika i Vodica. Kako dolazi do složenih poplava te kako ublažiti posljedice? Koliko je preporuka za povećanje zelenih površina u obalnoj zoni?

Coastal Planning & Nature-Based Solutions (NBS) – Filippo Magni >> Editors’ Picks

EU green Deal Going Local: economic development framework creates opportunities for adapatation and resilience. How are NBS elements of resilient territorial development?

Climate Action and Marine Spatial Planning (MSP) – Emiliano Ramieri >> Editors’ Picks

How does MSP help minimizing economic losses due to climate change? When considering climate change within MSP?

FINAL ADRIADAPT CONFERENCE (8th June 2021)

Adriadapt Final Conference „Knowledge for Local Resilience“ – INTEGRAL VERSION

The Conference addresses practitioners and local actors involved or interested in local climate resilience and aims at showcasing ADRIADAPT achievements and discuss perspectives for creating systematic support and access to knowledge for these policies.

1) Climate scenarios and indicators (ADRIADAPT Final Conference) – Enrico Scoccimarro, CMCC >> Editors’ Picks

Different potential future paths for CO2 and other greenhouse gases lead to different representative concentration pathways. What do we expect under moderate, and what under worst scenario?

2) How climate data was used and future actions – City of Cervia, Italy (ADRIADAPT Final Conference)

3) Good practice example from the City of Vodice (ADRIADAPT Final Conference)

4) The knowledge platform (ADRIADAPT Final Conference) – Daria Povh Škugor & Ivan Sekovski, PAP/RAC >> Editors’ Picks

A knowledge platform for everyone, especially for local self-government units and development agencies. How to ensure political support for change and its implementation and monitoring? The change is there, have you gotten involved?

5) What after adopting an adaptation plan? – Šibenik-Knin County (ADRIADAPT Final Conference)

Experiences in coastal zone adaptation, signals for action, recommendations for strengthening coastal resilience, after the adoptet coastal plan for the county of Šibenik-Knin

6) The training activities (ADRIADAPT Final Conference) – Filippo Magni, IUAV >> Editors’ Picks

Since the connection with ‘ordinary planning tools’ is still weak in many cases, the question is how to respond to a climate of uncertainty?  

7) The role of training in ADRIADAPT project (ADRIADAPT Final Conference) – Municipality of Udine

How Udine used the trainings for knowledge improvement and greater awareness of the centrality of the topic of climate adaptation and which output was obtained?

8) Training activities and stakeholders engagement for planning the adaptation (ADRIADAPT Final Conference) – Unione Valle del Savio

What are the five Adriadapt method steps applied, and how the training process for the stakeholders was designed?

9) Possibilities for financing climate adaptation measures for Adriatic cities (ADRIADAPT Final Conference) – Ana-Maria Boromisa >> Editors’ Picks

What are all the necessary steps to determine possible sources of funding that are currently available at the local, regional, national, European and gloabl levels, with the possibilities for private funding?

10) Knowledge building programme for public administration (ADRIADAPT Final Conference) – Ferdinando Franceshelli, SOGESID

Three different levels for adaptation to climate change through the legal instruments of the Italian public administration, with the pathway of a public administration towards adaptation.

11) Joint action plan – safety and resilience (ADRIADAPT Final Conference) – Daria Povh Škugor, PAP/RAC

How to achieve better coordination, cooperation and more synergies between different, related projects? Let’s strengthen climate action!

FINAL NATIONAL ADRIADAPT CONFERENCE – CROATIA (11th May 2021)

Klima se mijenja – promijenimo se i mi! Konferencija za obalne županije, gradove i općine – INTEGRALNA VERZIJA

Konferencija je predstavila načine na koje donositelji odluka mogu (o)jačati oporavak i prilagodbu svojih područja na utjecaje klimatskih promjena. Osim ideja i uspješnih inicijativa, prezentirane su i različite mogućnosti financiranja.

Adriadapt Croatian national conference – Jačanje podrške Uprave za klimatske aktivnosti jedinicama lokalne i regionalne samouprave – Dunja Mazzocco Drvar

Što Ministarstvo, odnosno Uprava, može poduzeti da prilagodba klimatskim promjenama bude pametnija, sustavnija i brža?

Adriadapt Croatian national conference – Put prema prilagodbi obalnog područja Šibensko-kninske županije – S. Slavica Matešić & Studija utjecaja klimatskih promjena na obalnu infrastrukturu te utjecaja iste na kakvoću obalnog mora; M. Baučić & Analiza ranjivosti obalne infrastrukture na klimatske promjene te definiranje i izvođenje podataka za analizu ranjivosti – I. Ružić

Iskustva pri prilagodbi obalnog područja, signali za akciju, preporuke za jačanje otpornosti obala, izrada katastra obalne infrastrukture, GIS analiza ranjivosti kakvoće obalnog mora, numerički modeli. Betonirana površina ne znači uređena površina!

Adriadapt Croatian national conference – Plan prilagodbe klimatskim promjenama Grada Vodice „Vodice pod vodom“ – Vedran Petrov

Jačanje otpornosti Grada Vodice kojim se može oduprijeti, apsorbirati i oporaviti od negativnih učinaka klimatskih promjena.

Adriadapt Croatian national conference – Predstavljanje platforme Adriadapt – Daria Povh Škugor & Pet koraka za uspješan proces prilagodbe – Ivan Sekovski

Platforma znanja za sve, a napose za jedinice lokalne samouprave te razvojne agencije. Kako osigurati političku podršku za promjenu te njenu provedbu i praćenje? Promjena je tu, jeste li se uključili?

Adriadapt Croatian national conference – Mogućnosti za financiranje prilagodbe gradova i regija – Ana-Maria Boromisa  >> Urednici preporučuju

Koji su svi potrebni koraci za određivanje mogućih izvora financiranja?

Adriadapt Croatian national conference – Prijedlozi za suradnju – Daria Povh Škugor

Kako postići bolju koordinaciju, suradnju i više sinergije između različitih, srodnih projekata? Jačajmo akciju za klimu!

ADRIADAPT FINAL NATIONAL CONFERENCE – ITALY (12th May 2021)

Il clima sta cambiando! Esperienze di adattamento locale

La conferenza italiana del progetto ADRIADAPT presenta le esperienze locali dei due anni di lavoro sull’adattamento urbano e sulla generazione della conoscenza necessaria per guidare i comuni dell’area Adriatica nella definizione e implementazione di piani di adattamento e resilienza locali.

Adriadapt Italian national conference – Francesca Giordano

Le prospettive nazionali sull’adattamento locale, misure soft, verdi e grigie di interesse locale ed alcuni esempi dei piani di addatamento locale.

Adriadapt Italian national conference – Patrizia Bianconi

Le attività di supporto all’adattamento locale secondo la Strategia di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici della Regione Emilia Romagna.

Adriadapt Italian national conference – Alessandro Rossi >> Selezione dei redattori

Non solo „Cosa“ ma „Come“! Il discorso sull’energia e clima di contagio permanente di tutte le politiche del Comune.

PRESENTATIONS OF ADRIADAPT PILOT PROJECTS:

Pilot area: Cervia, Italy >> Editors’ Picks

Microclimate conditions of urban area are investigated in order to fight the coastal town’s main climatic concern, the heatwaves.

Pilot area: Udine, Italy

Various critical climatic events in the city of Udine pushed the municipality to identify vulnerable areas and possible adaptation solutions.

Pilot area: Cesena, Italy

This area of the region Emilia Romagna already has a significant number of landslides, and the urban centre suffers from duration and intensity of heatwaves.

Pilot area: Šibenik-Knin County >> Editors’ Picks

What are the challenges a green and blue Šibenik-Knin County is facing? The greatest pressures are on the narrow coastal strip; including the need for „building back better“.

Pilot area: Vodice, Croatia

What are the challenges a costal town of Vodice is facing? How to address urban heat islands and urban flooding runoff with the adaptation plan?

NEW ENTRIES:

Mapping of floodable areas in Udine and intervention proposal – Fulvio Iadarola, Nadia Di Betta >> Selezione dei redattori

L’identificazione delle aree inondabili è un aspetto fondamentale per ridurre gli impatti dei cambiamenti climatici sulle infrastrutture cittadine. La comprensione dei cambiamenti climatici e dei fenomeni piovosi è fondamentale per identificare le linee di intervento e la pianificazione da attuare.

State of maintenance of river of Udine and intervention proposal – Giulia Manzan, Paolo Spadetto, Massimo Cainero >> Selezione dei redattori

La città di Udine è attraversata da tre corsi d’acqua che svolgono un ruolo importante nella regolazione del clima e della biodiversità locale. Risulta quindi fondamentale gestire e valorizzare le infrastrutture blu e verdi presenti sul territorio.

SECAP Platform : video animation tutorial

The SECAP platform is a new online tool created thanks to the Adriadapt project that allows a greater dissemination of the environmental culture of the City of Udine. This video tutorial presents the functionalities and methods of using the SECAP platform.

Municipality of Udine: Institutional Video – Giulia Manzan, Bruno Grizzaffi >> Selezione dei redattori

I rappresentanti del Comune di Udine parlano dell’importanza della loro esperienza con il progetto AdriAdapt e dell’impatto positivo sulla città.

ADRIADAPT BASICS:

Adiadapt web platform to support climate adaptation planning

What are the main outputs of Adriadapt project in Italy and Croatia?

AdriAdapt: presentation of the project

There is already a lot of information on adaptation of cities to climate change, so why did we start this project in the first place?