olujni uspori

Sive opcije

Zapornice za obranu od olujnih uspora/protupoplavne barijere

Opis Zapornice za obranu od olujnih uspora/protupoplavne barijere fiksne su instalacije koje omogućuju prolazak vode u normalnim uvjetima i imaju zapornice ili pregrade koje se mogu zatvoriti u slučaju olujnih uspora ili visokih plima