erozija

Sive opcije

Podizanje i proširenje obale

Opis Stoljećima su obalne zajednice koristile stijene i zemlju kako bi proširile i podigle obalno zemljište i osigurale dodatni prostor za život, ali i za obranu od morskih oluja i poplava. U novije vrijeme,

Sive opcije

Dohranjivanje plaže

Opis Dohranjivanje plaže umjetno je postavljanje pijeska/šljunka na erodiranu obalu kako bi se materijal zadržao na obali, ublažile posljedice erozije, a područje zaštitilo od olujnih udara. Osim borbe protiv erozije i poplava, cilj dohranjivanja

Sive opcije

Obalni zidovi i zidići

Opis Obalni zidovi su konstrukcije od čvrstog materijala (npr. kamena, betona, zidanog ispuna ili brušenih pilota), izgrađene s ciljem zaštite kopnenog područja od djelovanja valova i sprečavanja obalne erozije. Obalni zidovi također služe za

Sive opcije

Pera, valobrani, umjetni grebeni i lukobrani

Opis Pero (eng. groyne) je konstrukcija za zaštitu obale izgrađena okomito na obalnu liniju kako bi se smanjio pronos plažnog materijala tj. kako bi se zadržao sediment (I, Γ, Y, ৲ su konfiguracije koje

Sive opcije

Stabilizacija i jačanje klifova (obalnih strmaca)

Opis Tehnike stabilizacije obalnih klifova predstavljaju „zelene“ mjere za smanjenje erozije obalnih klifova i njezinih posljedica – odronjavanje, urušavanje, padanje kamenja – u usporedbi s tehnikama jačanja klifova koje predstavljaju „sive“ mjere. Odluke o

Zelene opcije

Gradnja i učvršćivanje pješčanih dina (sipina)

Opis Erozija dina (sipina) rezultat je djelovanja vjetra i valova. Radi se o prirodnoj pojavi koja se može pogoršati ljudskim djelovanjem, primjerice, sravnjivanjem dina radi izgradnje urbanih naselja, parkirališta, šetnica itd. To pridonosi manjku