prostorno planiranje morskog područja

Socijetalne opcije

Zonacija i smještaj akvakulture u prostor na temelju rizika

OPIS Akvakultura je ključni sektor za plavu ekonomiju u Jadransko-jonskoj regiji, sa značajnim potencijalom daljnjeg razvoja. U Strategiji Europske unije za jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) akvakultura se smatra jednom od najperspektivnijih aktivnosti svih obalnih zemalja