sustavi ranog upozorenja

Socijetalne opcije

Akcijski planovi zaštite zdravlja u kontekstu klimatskih promjena

OPIS Dokazi jasno upućuju na to da klimatske promjene, osobito ekstremni vremenski događaji, utječu na ljudsko zdravlje. Visoke temperature mogu dovesti do povećanog mortaliteta i morbiditeta, pri čemu toplinski valovi predstavljaju glavni razlog za

Socijetalne opcije

Sustavi modeliranja, praćenja i prognoziranja

OPIS Suočavanje s klimatskom varijabilnošću i promjenama zahtijeva dostupnost pravovremenih i pouzdanih podataka o klimi, kao i ažurnih podataka o pojavi i ozbiljnosti ekstremnih događaja, mogućim utjecajima i njihovu trajanju. Sustavno praćenje, daljinska detekcija,