Socijetalne opcije

Obalni odmak

Opis Obalni odmak zaštitno je područje u kojem su neke ili sve vrste gradnje zabranjene ili značajno ograničene. Obalni odmak najčešće se definira specifičnom udaljenošću od obalne crte, pri čemu obalnu crtu često predstavlja

Sive opcije

Obalni zidovi i zidići

Opis Obalni zidovi su konstrukcije od čvrstog materijala (npr. kamena, betona, zidanog ispuna ili brušenih pilota), izgrađene s ciljem zaštite kopnenog područja od djelovanja valova i sprečavanja obalne erozije. Obalni zidovi također služe za

Sive opcije

Stabilizacija i jačanje klifova (obalnih strmaca)

Opis Tehnike stabilizacije obalnih klifova predstavljaju „zelene“ mjere za smanjenje erozije obalnih klifova i njezinih posljedica – odronjavanje, urušavanje, padanje kamenja – u usporedbi s tehnikama jačanja klifova koje predstavljaju „sive“ mjere. Odluke o

Sive opcije

Zapornice za obranu od olujnih uspora/protupoplavne barijere

Opis Zapornice za obranu od olujnih uspora/protupoplavne barijere fiksne su instalacije koje omogućuju prolazak vode u normalnim uvjetima i imaju zapornice ili pregrade koje se mogu zatvoriti u slučaju olujnih uspora ili visokih plima

Zelene opcije

Gradnja i učvršćivanje pješčanih dina (sipina)

Opis Erozija dina (sipina) rezultat je djelovanja vjetra i valova. Radi se o prirodnoj pojavi koja se može pogoršati ljudskim djelovanjem, primjerice, sravnjivanjem dina radi izgradnje urbanih naselja, parkirališta, šetnica itd. To pridonosi manjku