vremenska prognoza

Socijetalne opcije

Sustavi ranog upozoravanja

OPIS Sustavi ranog upozoravanja (SRU) najčešće su ključni elementi prilagodbe na klimatske promjene i smanjenja rizika od katastrofa, a cilj im je izbjeći ili umanjiti štetu uzrokovanu opasnostima za okoliš. Kako bi bili učinkoviti,

Socijetalne opcije

Sustavi modeliranja, praćenja i prognoziranja

OPIS Suočavanje s klimatskom varijabilnošću i promjenama zahtijeva dostupnost pravovremenih i pouzdanih podataka o klimi, kao i ažurnih podataka o pojavi i ozbiljnosti ekstremnih događaja, mogućim utjecajima i njihovu trajanju. Sustavno praćenje, daljinska detekcija,