urbano planiranje

Socijetalne opcije

Prilagodba kroz integralno planiranje korištenja zemljišta

Opis Integralno planiranje korištenja zemljišta podrazumijeva raspoređivanje zemljišta za različite namjene, pri čemu se vodi računa o ravnoteži gospodarskih, društvenih i okolišnih vrijednosti na nacionalnoj ili podnacionalnoj razini. Riječ je o procesu pružanja podrške

Sive opcije

Prilagodba prometne infrastrukture i prometnih usluga

Opis Klimatske promjene značajno utječu i na prometni sektor, a među njima su promjene temperature, sve veći broj ekstremnih vremenskih događaja i porast razine mora. Porast temperature i sve dulja razdoblja velikih vrućina mogu